Start Materiały dla rodziców
Materiały dla rodziców PDF Drukuj INFORMACJA DLA RODZICÓW 19.10.2017


 Zarządzenie nr 01/2016/2017


Jak pomagać dziecku w nauce


 Uroczystości w przedszkolu 2015/2016


Parkowanie samochodów


Projekt "KinoSzkoła"


Wakacyjne wycieczki jednodniowe [zobacz]


Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem [zobacz].


Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym.Ferie zimowe na sportowo 2013 - MOSiR Knurów


KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE W MP-5

Wyniki badania ankietowego wśród rodziców [ zobacz ]


UCHWAŁA NR XXI/316/12 RADY MIASTA KNURÓW
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów


Harmonogram wycieczek 2012 MOPP [ zobacz ]


Wyprawka szkolna 2012


INFORMACJA !!!
Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Knurowie informuje, że w miesiącu lipcu i sierpniu Miejskie Przedszkole nr 5 będzie nieczynne. W tym czasie na terenie placówki będą prowadzone prace remontowo-budowlane

Dyżury knurowskich przedszkoli
w miesiącach wakacyjnych :

Miejskie Przedszkole nr 2 – lipiec
Knurów ul. Lotników 3
tel. 32 235-27-72

Miejskie Przedszkole nr 3 – lipiec
Knurów ul. Kilińskiego 10
tel. 32 235-27-75

Miejskie Przedszkole nr 7
Knurów ul. Dąbrowskiego 27a – lipiec
Knurów ul. Ogana 2 – sierpień
tel. 32 235-27-81

Miejskie Przedszkole Nr 12 - sierpień
ul. Armii Krajowej 5
44-194 Knurów
tel. 32 235-27-85

Miejskie Przedszkole nr 13 – lipiec
Knurów ul. Piłsudczyków 4
tel. 32 235-27-88

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – sierpień
Knurów ul. Sztygarska 4
tel. 32 235-27-76


W związku z licznymi pytaniami Rodziców dzieci uczęszczających do MP nr 5 Przedstawiam Państwu harmonogram spektakli teatralnych Teatru Profilaktyki i Edukacji Maska z Krakowa, które będą odbywały się w tym roku szkolnym na terenie naszego przedszkola.

1. 20 października 2011r. „Niech moc warzyw będzie z wami”
2. 14 listopada 2011r. „Z ekologii niech świat słynie”
3. 12 grudnia2011r. „Tajemnicze święta skrzata”
4. 16 stycznia 2012r. „Złośliwości jej królewskiej mości”
5. 19 marca 2012r. „Przygody smoka Emila”
6. 14 maja 2012r. „Magiczna księga”

Cena karnetu wynosi 36 zł. Wpłaty proszę dokonać u wychowawców grup do 14 października 2011r.


Procedury w PZU

pzu1.jpg pzu2.jpg

 


Lista dzieci przyjętych do przedszkola w roku 2011/2012 [ zobacz ]


Zajęcia z aerobiku [ zobacz ] Harmonogram [ zobacz ]

 


 

 

Zarządzenie nr 6/2010/2011
RADY MIASTA KNURÓW UCHWAŁA NR XLIX/751/10
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku
z art. 14 ust.1, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Knurów
uchwala:
§ 1

Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina Knurów, w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

Ustala się opłatę w wysokości 1,20 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w §1.

§ 3

Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w §2.

§ 4

Liczbę godzin sprawowania opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny określa umowa
cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a rodzicem (opiekunem
prawnym) dziecka.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Tracą moc:
1. Uchwała Nr XLVII/632/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad
odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
2. Uchwała Nr XLIX/647/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XLVII/632/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
3. Uchwała Nr XVI/248/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XLVII/632/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, lecznie wcześniej niż z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel


I. W związku z nową Uchwałą nr XLIX/751/10 Rady miasta Knurów z dnia 15 września br.
oraz Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie z dnia
20.10.2010r. informuję Rodziców że :
1. cena za obiad wynosi 4,00 zł
2. deklaracja korzystania ze stołówki:
- dzień spożywania obiadu należy, zgłosić do ostatniego dnia każdego miesiąca
- płatność z góry za dany miesiąc u Pani intendent w przedszkolu
( np. za listopad płatne do 29 października br..)
3. jadłospis znajduje się na stronie www.zsp.knurow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
4. nieobecność dziecka w szkole należy zgłaszać do sekretariatu 32 325-27-79 do godz. 8.00
II. Dzień 12 listopada 2010r. tj. piątek w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 jest dniem
wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Ten dzień będzie odpracowany w sobotę 5 marca 2011r


 

 

Sondy

Czy szkołe można polubić?
 

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 551
Zakładki : 27
Odsłon : 6760053
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © ZSP Knurow    
Designed by Templatka.pl

R3D Floater