Rekrutacja Drukuj

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Knurowie na rok szkolny 2018/2019 dla nowych dzieci rozpocznie się
06 marca 2018r i będzie trwała do 26 marca 2018r.
Rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym, pod adresem
www.knurow.przedszkola.vnabor.pl
Szczegółowe terminy i kryteria rekrutacji określają odpowiednie dokumenty zamieszczone w zakładce:
REKRUTACJA rok 2018/2019